ОЖБ

 

ИзображениеИзображение 002

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Бекітемін
Ғылыми кеңес төрағасы,
ректор, ҚР ҰҒА академигі
Ғазалиев А.М.
_______________________
«____» _________ 20___ж.

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Қазақстан тарихы KТ 1101 пәні бойынша
көптілділік топтарға арналған

КТ 01 «Қазақстан тарихы» модулі

5В071800 — «Электроэнергетика» мамандығы

Энергетика, телекоммуникация және автоматика институты

Қазақстан тарихы кафедрасы

2012

Алғы сөз

Оқу жұмыс бағдарламасы әзірленеді:
т.ғ.к., профессор Шаймуханова Сауле Дюсетаевна
т.ғ.к., доцент Сулейменова Машакар Жунусовна
т.ғ.к., доцент Смагулов Нурлан Калиевич
т.ғ.к., доцент Даниярова Айнагуль Есимсеитовна
аға оқытушы Мақалақов Талғат Жәкенович
аға оқытушы Абдрахманова Ардак Аманбековна
аға оқытушы Тлеугабылова Каир Самигулловна
аға оқытушы Огольцова Елена Геннадиевна
оқытушы Нурлигенова Зауреш Нуркеновна

Қазақстан тарихы» кафедрасының мәжілісінде талқыланады
«____»______________20__ ж. № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі________________ «____»____________20___ ж.
(қолы)

Сәулет және құрылыс институтының оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдайды
«____»______________20___ ж. № _______ хаттама

Төраға ________________ «____»____________ 20___ ж.
(қолы)

_________________________________________ кафедрасымен келісіледі
(кафедраның аты)

Кафедра меңгерушісі________________ «____»____________20___ ж.
(қолы)

Пәннің еңбек сыйымдылығы
Семестр Кредиттер саны Сабақтардың түрі СӨЖ сағаттар саны Жалпы сағаттар саны Бақылау түрі
Қосылған сағаттар саны ОСӨЖ сағаттарының саны Барлығы сағаттар саны
лекциялар Практикалық сабақтар Зертханалық сабақтар
2 3 15 30 — 45 90 45 135 Мемлекеттік емтихан

Пәннің мақсаты
«Қазақстан тарихы» пәні Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру мақсатын алға қояды.

Пәннің міндеттері
Пәннің міндеттері мынадай: халықтың тарихи жадын қалпына келтіру, ұлттық сана мен бірлікті қалыптастыру, азаматтанушылық пен патриотизмді тәрбиелеу.
Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
— Егеменді Қазақстан мемлекетінің қалыптасып, нығаю міндеттеріне жауап бере алатын тарих білімінің теориялық және әдіснамалық базасын жасау туралы;
— Қазақстан халықтарының ортақ тарихы негізінде Қазақстандық қоғамның бірігуі үшін идеологиялық база дайындау туралы түсінікке ие болуға;
— Батыс пен Шығыстың ғалымдық тарихы құрамында өзара байланыста қарастырылатын Қазақстан тарихының өзіндік қайталанбас орнын, сондай-ақ дүниежүзілік тарих пен адамзат өркениетінің тасқынында қарастыруды білуге;
— Тұтас қабылдауға негізделген Отан тарихының бірыңғай логикалық стержінін құру, олар мемлекет құрушы ұлттар – қазақтар мен Қазақстан халықтарының этоногенезі; Қазақстан территориясындағы мемлекеттіліктің эволюциясы: тарихи фактілері мен оқиғалардың жиынтығы: тарихтың сабақтарын істей білуге;
— Тәуелсіздіктің орнығуы жылдарындағы Қазақстандық даму моделінің мазмұнын, ақиқаттың ғылыми – тарихи біліммен толықтырып, осы арқылы Қазақстанның империялықтан кейінгі кезеңнен ойдағыдай шығуына әсер еткен басты себептер мен факторларды анықтап,практикалық дағдыларды меңгеруге.

Айрықша деректемелер
Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсету арқылы) меңгеру қажет:
Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дүниежүзі тарихы 1. Дүниежүзі тарихының периодизациясы.
2. Парсы, грек мемлекеттерінің қазақ жеріне жаугершілік жорығы.
3. Монғол империясының құрылуы.
4. ХVІІІ-ХХ ғасырдағы Ресей империясы.
5. ҚСРО тарихы.

Тұрақты деректемелер
Қазақстан тарихы пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді философия, құқық негіздері, мәдениеттану, саясаттану, әлеуметтану, психология меңгеру барысында қолданылады.

Пәннің тақырыптық жоспары
Бөлімнің (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с.
лекциялар Практикалық саб. Зертханалық саб. ОСӨЖ СӨЖ
1-тақырып Кіріспе. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕЖЕЛГІ ТАРИХЫ. ҚАЗАҚСТАН ТЕРРИТОРИЯСЫНДАҒЫ ЕРТЕ ДӘУІР. 2 — — 6 6
2-ТАҚЫРЫП Ерте орта және дамыған орта ғасырлардағы мемлекеттер (VI-XIII ғғ.) Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде (хііів). алтын орда (1243-ХVғ. ортасы). ХІV-ХV ғғ. ортағасырлық мемлекеттер. 3 — — 7 7
3-тақырып Қазақ халқының құралуы. «қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері. ХV-ХVІғғ қазақ хандығы. ХVІІ ғ. және ғ. басындағы қазақ хандығы. қазақстанның ХІV ғасырмен ХVІІІ ғғ. бас кезіндегі мәдениеті. 2 — — 6 6
4-тақырып. ХVІІІ ғ. бірінші ширегіндегі Қазақстан. Қазақстан және Ресей жаңа заман жағдайында. Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы. ХІХ ғасырдағы және ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы. Қазақстан мәдениеті (ХVІІІ ғ. – ХХ ғ. басы) 2 — — 7 7
5-тақырыбы. 1917 ж. Қазан төңкерісі, оның алғышарттары. Азамат соғысы (1918-1920 жж.) халық трагедиясы. Қазақ кеңестік мемлекеттілігінің құрылуы. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру — Қазақстан шаруаларының трагедиясы. Индустрализациялау: сипаты, қарқыны, масштабы. 2 — — 6 6
6-тақырып. Қазақстан 1941-1945жж. Ұлы Отан соғысы дәуірінде. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жж.). Қазақстан «Хрущев декадасы» жылдарында (1953-1964 жж) 2 — — 6 6
7-тақырып. Қазақстан 1960 0ж. екінші жартысы мен 1980 жылдар-бірінші жартысында. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты. (1985-1991 жж). Тәуелсіз Қазақстан. ҚР сыртқы саясаты. 2 — — 7 7
БАРЛЫҒЫ: 15 — — 45 45

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі

Бөлімнің (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с.
Лекция
лар Практи
калық саб. Зертханалық саб. ОСӨЖ СӨЖ
1-тақырып Қазақстан тарихына кіріспе — 1 — — —
2-тақырып. Қазақстанның ежелгі тарихы. археологиялық дәуірлеу (тас, қола, темір ғасырлары) — 1 — — —
3-тақырып Қазақстан территориясындағы тас ғасыры. палеолит, мезолит, неолит, энеолит — 1 — — —
4-тақырып. Қола дәуірі. Андронов тайпалары. Ерте, орта және кейінгі қола кезеңдерінің мәдениеті — 1 — — —
5-тақырып. Сақ-сармат дәуіріндегі Қазақстан. Сақтардың экономикасы және қоғамдық құрылымы. Мәдениеті және өнері. — 1 — — —
6-тақырып. Ерте мемлекеттік құрылымдар. Саяси тарихы. Ғұн, үйсін және қаңлылардың әлеуметтік-экономикалық қатынастары және мәдени дамуы. — 1 — — —
7-тақырып. Қазақстан орта ғасырларда. Ерте орта ғасырлардағы мемлекеттер (ҮІ-Х ғғ.) — 1 — — —
8-тақырып. Түріктердің Көшпелі өркениеті. Дамыған ортағасырлардағы мемлекеттер (ХІ ғ. басы-ХІІІғғ.) — 1 — — —
9-тақырып. Қазақстан моңғол дәуірінде. Шыңғысханның жаулаушылығы — 1 — — —
10-тақырып. Алтын Орда (1243-ХҮ ғ. ортасы) — 1 — — —
11-тақырып. ХҮІ-ХҮ ғғ. Ортағасырлық мемлекеттер (Ақ Орда, Көк Орда, Моғолстан, Сібір хандығы, Көшпелі өзбектер хандығы) — 1 — — —
12-тақырып. Қазақ халқының құралуы. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері — 1 — — —
13-тақырып. ХҮ-ХҮІ ғғ. Қазақ хандығы — 1 — — —
14-тақырып. XVIІ және ХҮІІІ ғ. басындағы Қазақ хандығы — 1 — — —
15-тақырып. Қазақстанның ХІҮ- ХҮІІІ ғ. бас кезіндегі мәдениеті — 1 — — —
16-тақырып. Жаңа замандағы Қазақстан. ХҮІІІ ғ. бірінші ширегіндегі Қазақстан. Қазақстанның Ресей империясына қосылуы — 1 — — —
17-тақырып. Қазақ халқының мемлекеттік дербестігі мен тәуелсіздік үшін жүргізген күресінің негізгі кезеңдері. Қазақ халқының ХҮІІІ — ХХ ғ. бас кезіндегі ұлт-азаттық қозғалысы. — 1 — — —
18-тақырып. ХІХ-ХХ ғ. бас кезіндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы — 1 — — —
19-тақырып. Қазақстан мәдениеті (XVIII-XX ғ. бас кезі) — 1 — — —
20-тақырып. Қазіргі замандағы Қазақстан. 1917 ж. Қазан төңкерісі. Азамат соғысы (1918-1920 жж.). Қазақ кеңестік мемлекеттілігінің құрылуы — 1 — — —
21-тақырып. Социализмнің тағдырындағы Қазақстан. «Соғыс коммунизм» саясаты. ЖЭС. Ұжымдастыру және индустрализациялау: сипаты, қарқыны, масштабы — 1 — — —
22-тақырып. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында — 1 — — —
23-тақырып. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953). Қазақстан «Хрущев декадасы» жылдарында (1953-1964) — 1 — — —
24-тақырып. Қазақстан 1960 ж. екінші жартысы мен 1980 ж. бірінші жартысында — 1 — — —
25-тақырып. Қазақстан тәуелсіз мемлекетті жаңғырту жолында. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты (1985-1991жж.) — 1 — — —
26-тақырып. Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстанның тәуелсіздігінің жариялануы. Тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру (ТМД). Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы — 1 — — —
27-тақырып. Егеменді ҚР қалыптасу кезеңдері. Дүниежүзілік аренаға шығуы. Ядролық қарудан бас тарту. Дүниежүзілік қауымдастықта дипломатиялық қарым-қатынастың қалыптасуы — 1 — — —
28-тақырып. Қазіргі Қазақстанның дамуындағы негізгі артықшылықтар. ҚР ішкі саясаты (Экономикалық даму. Қоғамдық-саяси даму. Рухани даму) — 1 — — —
29-тақырып. ҚР сыртқы саясаты — 1 — — —
30-тақырып. Қазақстанның және көрші аймақтардың Ұлттық қауіпсіздік мәселесі. ҚР Ұлттық қауіпсіздік туралы заңы — 1 — — —
БАРЛЫҒЫ: — 30 — — —

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары
ОСӨЖ тақырыбының атауы Сабақтың мақсаты Сабақтың түрі Тапсырманың мазмұны Ұсынылатын әдебиет
1 2 3 4 5
1-тақырып. «Қазақстан тарихына» кіріспе. «Қазақстан тарихы» оқу пәнінің қазіргі таңдағы түсінігін айқындау. 1. Таблица құру. Сақ, үйсін, қаңлылар-дың шаруашылығы, қоғамдық құрылымы, мәдениетінің дамуы аймағын айқындау.
2. Тарихи деректердің типтік кестелерін құру. 1. Пәннің мақсатымен міндеті.
2. Қазақстан тарихының ғылымдағы алатын орыны мен қызметі.
3. Тарихи деректер және тарихи зерттемелеріндегі ролі. [1],[2],[3],[4],[5],[6] 2-тақырып. Ерте замандағы Қазақстан. Қазақстан территориясындағы ерте дәуір.
Қазақстан аумағындағы алғашқы қауымның даму ерекшеліктерін анықтау 1. Таблиция құру. Сақ, үйсін, қаңылардың шаруашылығы, қоғамдық құрлымы, мәдениетінің дамуы аймағын айқындау.
2. Контурлық картамен жұмыс істеу. 1. Тас ғасыры: палео-лит, мезолит, неолит.
2. Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауының себептері
3. Қазақ халқының этногенезіндегі ғүндардың рөлі.

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 3-тақырып. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер.(ҮІ-Х ғғ.)
Орта ғасырлық мемлекеттердің және қалалардың шаруашылығымен, аймағын айқындау. Әдебиеттермен жұмыс істеу, берілген сұрақтарды талдау

1. Х-ХІІІ ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының материалдық және рухани мәдениеті.
2. Ортағасырдағы тарихи тұлғалар: Әбу Насыр Әл Фараби,
Ж.Баласұған, Кожа Ахмет Яссауи. [1],[2],[3],[4] 4-тақырып. Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде (ХІІІ в). Алтын Орда (1243-ХҮғ. ортасы). ХІҮ-ХҮ ғғ. Ортағасырлық мемлекеттер.
Шыңғысханды тұлға ретінде сипаттау Шыңғысхан әскерінің жаулап алу жорықтарының негізгі бағыттарын анықтау.
Мәдениеттің дамуының ерекшеліктерін көрсету. Берілген сұрақтарды дискуссия формасында талдау.
«Қазақстан моңғол дәуінінде» деген карта құрып, болған негізгі жорықтар мен шайқастарды көрсету.

1.Шыңғысхан тұлғасының жорықтау кезеңдері.
2.XIII-XV ғасырлардағы Қазақстанның мәдениетінің дамуы.(халық ауыз творчествосы, музыка өнері жәәне діни нанымдары).

[1],[2],[3],[4],[5] 5-тақырыбы. Қазақ халқының құрылуы. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері. ХҮ-ХҮІғғ Қазақ хандығы. Қазақ халқының құрлуын анықтау.
Жәнібек пен Керейдің тарихи тұлға ретінде көрсету Қазақ халқының құрылу кезеңдеріне схема құру.
Ұсынылған әдебиеттерден тұлға ретінде ақпарат жинап конспект формасында ұсыну.

1.Қазақ халқының этногенезінің процесі.
2.Жәнібек пен Керейдің саяси портреті. [1],[2],[3],[4] 6-тақырып. ХҮІІғ. және ХҮІІІғ. басындағы Қазақ хандығы. Қазақстанның ХІҮ ғасырмен ХҮІІІ ғғ. бас кезіндегі мәдениет. ХҮІІ ғ-соңы ХҮІІІ ғ. Қазақтардың мәдени дамуына мінездеме Берілген сұрақтарды талдау, осы мәселе бойынша доклад жазу.

1.XVII-XVIII ғасырлардағы қазақтың және қазақ хандығының сыртқы қызметі және ішкі жағдайына сипаттама беру.
2. ХҮІІ-ХҮІІІғ. Қазақ халқының мәдениетіне мінездеме беру.
[1],[2],[3],[4] 7-тақырып. ХҮІІІғ. бірінші ширегіндегі Қазақстан. Қазақстан және Ресей жаңа заман жағдайында. Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы. Қазақ-жоңғар қатынасындағы соғыс жағдайларына сипаттама беру.
XVIII ғасырдағы Ресей империясының отарлау саясатының стратегиялық бағытын айқындау.
Берілген сұрақтарды талдау, осы мәселе бойынша доклад жазу.
1.XVII-XVIII ғасырлардағы қазақ-жоңғар соғыстары. «Ақтабан шұбырынды…»
2.Кіші және Орта жүздердің Ресейге бодан болуының процестер. [1],[2],[3],[4],[5] 8-тақырып. ХІХ ғасырдағы және ХХғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы. XIX ғасырдың 20-60 жылдарындағы реформалардан кейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын айқындау.
ХІХ ғ. Мәдениеттің дамуына сипаттама беру.

Берілген сұрақтарды дискуссия түрінде талдау. Документтермен жұмыс істеу. 1822, 1824 жылдардағы Уставтарды салыстырып талдау жасау.

1.«Сібір қырғыздары туралы Устав» (1822ж.)
«Орынбор қырғыздары туралы Устав»(1824ж.) Патша реформаларының негізгі қағидалары.
2. XIX ғасырдың 20-60 жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-әкономикалық және саяси жағдайы.
3. Дәулеткерей, Құрманғазы, Тәттімбет, Ықылас творчестволарындағы музыкалық өнердің дамуы. Ш. Уалиханов, А. Құнанбаев, Ы. Алтынсариннің ағартушылық қызметі. [1],[2],[3],[4],[5],[6] 9-тақырып.1917 ж. қазан төңкерісі, оның алғышарттары. Азамат соғысы (1918-1920 жж.) халық трагедиясы. Қазақ Совет мемлекетінің құрылуы.
Өлкедегі қоғамдық-саяси жағдайды сипаттау.
XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси ойлармен танысу. Әдебиеттермен жұмыс істеу. Берілген сұрақтарды талдау.

1.Қазақстандағы XX ғасырдың басындағы саяси партиялар мен саяси қозғалыстар.
2.Қазақ интелигенттерінің саяси қызметтері «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналы.

[1],[2],[3],[4],[5],[6][7],[8],[9] 10-тақырып. Ауыл шаруашылықты ұжымдастыру-Қазақстан шаруаларының трагедиясы. Индустрализациялау: сипаты, қарқыны, масштабы. Ф.И. Голощекиннің «Кіші Қазан» саясатын жүргізудегі әдістерді көрсету.
Лагерлік жүйедегі экономикалық дамудағы спецификасын сипаттау. Берілген сұрақтарды талдау, осы проблемаларға рефераттар жазу. Индустриализация және ұжымдастыру процесстеріне талдау жасау үшін таблица құру. (жағымды және жағымсыз жақтары). 1.Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазан» саясаты.
2.Қазақстандағы индустриализациялау мен ұжымдастыру қорытындылары.
3.Қазақстан аумағындағы лагерлік экономика. [1],[2],[3],[4],[5],[6][7],[8],[9] 11-тақырыбы. Қазақстан 1941-1945жж. Ұлы Отан соғысы дәуірінде. Ұлы Отан соғысының сипаты мен маңызын көрсету. Қазақстанның фашизмді жеңудегі рөлі мен маңызы. Берілген сұрақтарды талқылау. Осы проблема бойынша реферат жазу.

1.Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның экономикасы .
2.Қазақстандықтан Ұлы Отан соғысының майдандарында.
3.Қазақстанға жер аударылған халықтар.
4.Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның мәдениеті. [1],[2],[3],[4],[5],[6] 12-тақырып. Қазақстан соғыстан кейінгі кезеңде (1946-1965 жж.). Қазақстан «Хрущев декадасы» жылдарында (1953-1964 жж) СОКП ОК XX съезінен кейіегі Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріндегі өзгерістерді көрсету.
Қазақстан академиялық мектерінің қалыптасуын көрсету.
Мәдениеттің дамуына сипаттама беру. Берілген сұрақтарды талдау.
Келтірілген проблематика бойынша докладтар жазу. 1.Қоғамдық-саяси даму және партияның XX съезі.
2.Қазақстандағы білім мен ғылым.
3.Әдебиет, музыка және театр өнерінің дамуы. [1],[2],[3],[4],[5],[6][7] 13-тақырып. Қазақстан 1960ж. Екінші жартысы мен 1980 жылдар-бірінші жартысында. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты. (1985-1991 жж). «Қайта құру» саясатының негізгі принциптерін көрсету. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының хронологиясын айқындау. Қазақстанның саяси және экономикалық сұрақтары бойынша рөлдік ойындар өткізу. 1. Сәуір пленумы (1965 ж.) және оның қоғамдық-саяси дамуға әсері. 1986 ж.
2. Желтоқсан оқиғасы Советтік қоғамды
демократизациялаудың феномені. [1],[2],[3],[4],[5],[6][7],[8] 14-тақырып. Тәуелсіз Қазақстан
Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның экономикасы мен саясатының дамуының негізгі бағыттарын қарау. Қазақстанның саяси және экономикалық сұрақтары бойынша рөлдік ойындар өткізу. 1.Қазақстанда демократиялық процесстер, плюрализм, көппартиялылықтың дамуы.
2.Қазақстан Республикасының Халықтар ассамблеясы. Қазақстан Республикасының бәсекеге бейімді әлемнің 50 мемлекеттер қатарына ену бағдарламасы. [1],[2],[3],[4],[5],[6] 15-тақырып. Қазақстан Ресбликасының сыртқы саясаты. Қазақстанның әлемдік қауымдастық пен шет елдердің Қазақстанды мойындау қарсаңындағы ішкі саяси жағдайына сипаттама беру. Ұсынылған әдебиеттермен жұмыс істеу және конспект жазу. 1.ТМД елдеріндегі қарусыздану процессі. Қазақстан Республикасы мен Батыс Европа елдері.
2.Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы инициативалары. [1],[2],[3],[4],[5],[6][7],[8]

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары
1. Жас ұрпақтарға тәрбие мен білім беруде Қазақстан тарихының орны мен маңызы.
2. Пәннің негізін меңгеру әдістемелері.
3. Евразия аумағында тайпалық одақтардың құрылуының тарихи-экономикалық алғышарттары.
4. «Аңдық стиль» өнері. Ұлы Жібек жолы.
5. VI-XII ғасырлардағы түріктер тарихының тарихи негіздері.
6. Ерте түріктердің этногенезі. Ерте түріктер таипалары одағының қалыптасуы.
7. Түрік мемлекеттерінің саяси құрылымының ерекшеліктері.
8. Қазақстан моңғолдар өктемдігінде.
9. Жошы, Шағатай, Үгедей Ұлыстары.
10. Ұлы Ұлыстың (Алтын Орда) халықаралық байланысы. Оның Евразиядағы тарихи оқиғаларға әсері.
11. Тарихи әдебиеттердегі «қазақ» этнонимі.
12. К.Данияров қазақ хандығының құрылу тарихы туралы.
13. Мұхаммед Дулати мырза қазақ хандығының тарихы туралы.
14. М.Тынышбаев қырғыз-қазақ халқының тарихы туралы.
15. Исаханидің «Книга бухарского гостя» қазақ және өзбек хандықтарының құрылу тарихын меңгеруде негіз ретінде.
16. Орыс-қазақ қатынасының басталуы.
17. «Жәңгір ханның қазақ халқының тарихындағы рөлі» тақырыбы бойынша талқылау.
18. ХVIII ғасырдың II жартысында қазақтардың Шығыс Қазақстанға қоныс аударуының себептері.
19. XIX ғасырдың II жартысындағы Қазақстандағы Уақытша Ереже мен жер мәселесі.
20. Отарлау әкімшілігінің рухани өмір саласындағы саясаты.
21. Оңтүстік Қазақстан тұрғындарының Қоқанд және Хива өкіметінің басқарушыларына қарсы көтерілісі.
22. Қазақ халқының тарихындағы 1869-73 жылдардағы көтерілістің орны мен маңызы.
23. Патша әскерінің Іле алаңындағы оқиғаға араласуы және оның себептері.
24. Қазақстандағы Уақытша үкімет және ұлт мәселесі.
25. Қазақ комитеттерінің қоғамдық-саяси қызметі.
26. Жалпы қазақтардың Шілде съезі. «Алаш» саяси партиясының құрылуы.
27. Алаш Орданың қазақ әскери құрамаларын құру шаралары.
28. Совет үкіметінің Қырғыз (Қазақ) Кеңестік Социалистік Республикасы Автономиясы туралы шешімі.
29. Бұқара халықтың күштеп ұжымдастыру мен зорлыққа қарсы наразылығы.
30. Ф.Голощекиннің өкімет басына келуі. «Кіші Қазан» саясатын жүргізу.
31. 1937-38 жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргін.
32. Е.Б.Бекмаханов, К.И.Сәтбаев, Б.С.Сүлейменов т.б. ісі.
33. Қазақстан аумағында 50-60 жылдарда білімді реформалау.
34. Шапшаңдату концепциясы, қайта құру процесінің дағдарысы.
35. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларация.
36. Мемлекеттің сыртқы саясат байланыстарының дамуы.
37. Қоғамның идеялық консолидациясы. Қазақстан прогресінің шарттары.
38. Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатындағы ұзақ мерзімді басылымдар мен стратегиялық мақсаттарын айқындау.

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Бақылау түрі Тапсырманың мақсаты және мазмұны Ұсынылатын әдебиет Орындалу ұзақтылығы Бақылау түрі Тапсыру мерзімі
1 2 3 4 5 6
Семинар сабағында жұмыс істеу Курсты бағдарлама бойынша оқыту Дәріс конспектілерінің жоспар бойынша негізгі және қосымша әдебиет 15 апта Ағымдағы 6 апта
ӨСӨЖ Бағдарлама бойынша барлық бөлімдерді оқу, мұғалімдердің кенесі Дәрістер конспектісі 15 апта Ағымдағы 13 апта
Тестілеу Алған білімді тексеру Конспект, негізгі әдебиет 1 біріккен сағатар Аралық 7,14 апта
Мемлекеттік емтихан Пән материалының меңгерілу деңгейін тексеру Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі МЕК төрайымына – 1 сағат
Комиссия мүшесіне – 0,5 сағат біріккен сағаттар Қоры
тынды Сессия кезеңін
де

Негізгі әдебиеттер тізімі
1. АбилевА.К., Евдокимов В.В. Казахстан в древности- Караганда,1992
2. Абдакимов А. История Казахстана.- Алматы, 1994
3. Абдакимов А. История Казахстана. — Астана, 1999
4. Артыкбаев Ж. История Казахстана. 12 лек. — Алматы, 1997
5. Артыкбаев Ж. ИсторияКазахстана. Учебник-хрестом.-Астана, 1999
6. Барманкулов М. Тюркская вселенная — Алматы, 1996
7. Гумилев Л. Древние тюрки — Москва,1993
8. История Казахстана: белые пятна // Сост. Абылхожин Ж. Б. — Алма-Ата, 1991
9. Козыбаев М.К. (гл.редактор) История Казахстана. Очерк. — Алматы,1993
10. Козыбаев М.К. История Казахстана в 4-х томах. — Алматы,1996
11. Козыбаев М.К. Казахи. Историко-этнографическое исследование- Алматы,1995
12. Кузембайулы А. История дореволюционного Казахстана — Алма-ата, 1992
13. Кузембайулы А., Еркин Абил История Республики Казахстан. — Алматы,1998
14. Кузембайулы А., Еркин Абил История Республики Казахстан. — Алматы,1999
15. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. — Алма-Ата, 1992
16. Момынова Ш.Р. Материалы по истории Казахстана. — Караганда, 1992
17. Назарбаев Н.А. «На пороге ХХ века» — Алматы, 1996
18. Назарбаев Н.А. «В потоке истории» — Алматы, 1999
19. Назарбаев Н.А. «Эпицентр мира» — Алматы, 2001
20. Назарбаев Н.А. «Казахстан – 2030». Послание Президента РК народу Казахстана — Алматы, 1997
21. Назарбаев Н.А Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Послание Президента РК народу Казахстана 1 марта 2006 г. — Астана, 2006
22. Кан Г.В. История Казахстана. Учебное пособие — Алматы, 2001
23. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов. Современный Казахстан: цифры и факты — Алматы, 1998
Тажутов А Куманы, половцы, кыпчаки и казахи — Алматы, 1998

Қосымша әдебиеттер тізімі
1. Жумасултанов А.Ж. История Казахстана с древнейших времен до Х1Х в. — Караганда, 1992
2. Сулейменова М.Ж Материалы по истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. учебное пособие. — Караганда, 2004
3. Абдрахманова А.А. История Казахстана: основные аспекты культуры. Учебное пособие. — Караганда, 2005

Без рубрики