2017-2018 оқу жылының күзгі семестрінде күндізгі бөлім студенттеріне «қазақ тілі» және «кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша СОӨЖ КЕСТЕСІ

                                                                                                         «БЕКІТЕМІН»

                                                                                                       Бірінші проректор

____________ А.З.Исагулов

                                                                                                                  « ____ » ___________2017 ж.

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының

 «Қазақ тілі» және «Кәсіби қазақ тілі» пәндері бойынша

2017-2018 оқу жылының  көктемгі семестріне арналған

СОӨЖ  КЕСТЕСІ

 

Пән Апта күндері Уақыты Корпус, аудитория Топ Оқытушының

аты-жөні

1 2 3 4 5 6
 

ЭНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ

Қазақ тілі Сейсенбі  (числ)

Бейсенбі

1700-1845

1505-1650

І-308 АиУ-16-3 Г.С.Байпелова,

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі (числ)

Сейсенбі

1700-1845

1700-1845

І-315 РЭТ-16-3

(ТЭ)

Э.К.Тусупбекова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі 0900-1045 І-334 РЭТ-14-3 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі 0900-1045 І-334 ЭЭ-14-3 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Кәсіби қазақ тілі Жұма 0900-1045 І-326 ЭЭ-14-4 М.Ә.Хасен,

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

Бейсенбі (числ)

1310-1455

1700-1845

І-308 ЭЭ-16-4 Г.С.Байпелова,

аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі (знам)

Жұма

1700-1845

1505-1650

I-310

 

ЭЭ-16-4

 

Г.М.Абилкасов, п.ғ.м., аға оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі

Сәрсенбі (знам)

0900-1045

1700-1845

I-310

 

ПС-16-2

 

Г.М.Абилкасов,

п.ғ.м., аға оқытушы

ТАУ-КЕН ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

Жұма (числ)

1505-1650

0900-1045

І-325 ГД-16-5 Л.М.Кулейменова, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сәрсенбі

Жұма (знам)

1700-1845

0900-1045

І-325 ГД-16-6 Л.М.Кулейменова, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сәрсенбі

Жұма (знам)

1505-1650

1505-1650

І-321 ГИК-16-3 С.А.Кенжегалиев, ф.ғ.к., аға оқытушы
Қазақ тілі Сәрсенбі (числ)

Жұма

1700-1845

0900-1045

І-321 ГИК-16-4

 

М.С.Амангельдина,г.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі (знам)

Сәрсенбі

1505-1650

1505-1650

І-321 ГПР-16-3 М.С.Амангельдина, г.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Дүйсенбі (знам)

Жұма

1505-1650

1700-1845

І-310 ГПР-16-4 Г.М.Абилкасов, п.ғ.м., аға оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі 1700-1845 І-308 ГПР-15-3 Г.С.Байпелова,

аға оқытушы

Кәсіби қаза тілі Сейсенбі 1700-1845 І-320 ГПР-15-3 М.Т.Оспангалиева, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сәрсенбі (числ)

Бейсенбі

1700-1845

1700-1845

І-326 БЖД-16-3 М.Ә.Хасен,

аға оқытушы

1 2 3 4 5 6
Қазақ тілі Дүйсенбі

Жұма (числ)

1700-1845

1700-1845

І-321 БЖД-16-3 (НД) М.С.Амангельдина,г.ғ.м., оқытушы
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС  ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

Бейсенбі (знам)

1700-1845

1310-1455

І-301 С-16-3

 

Г.К.Сагатова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі

Жұма (знам)

1505-1650

1700-1845

І-320 С-16-3 М.Т.Оспангалиева,

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

Бейсенбі (знам)

1700-1845

1700-1845

І-336 С-16-4 Н.Т.Ныгметова, ф.ғ.к., аға оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі 1505-1650 БК-238 С-15-3 Н.М.Аубакиров, ф.ғ.к., аға оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі 900-1045 І-320 С-15-4 М.Т.Оспангалиева, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сәрсенбі

Жұма (числ)

1700-1845

1310-1455

І-301 АРХ-16-2 Г.К.Сагатова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі (числ)

Жұма

1310-1455

1505-1650

І-320 АРХ-16-2 М.Т.Оспангалиева, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Дүйсенбі (числ)

Сейсенбі

900-1045

1700-1845

І-321 АРХ-16-3 М.С.Амангельдина,г.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі 1055-1240 І-334 АРХ-15-2 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі 900-1045

 

І-301 АРХ-15-2

 

Г.К.Сагатова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма 1505-1650 І-334 АРХ-15-3 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Қазақ тілі Сейсенбі 1700-1845 І-332 ДИЗ-16-2 К.Ж. Шабденова,

п.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі 1505-1650 І-301 ДИЗ-15-2 Г.К.Сагатова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі (числ)

Бейсенбі

1310-1455

1505-1650

І-301 ПСК-16-2

 

Г.К.Сагатова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

Бейсенбі (знам)

900-1045

1310-1455

І-320 ТС-16-2

 

М.Т.Оспангалиева, п.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі 1700-1845 І-310 ПСК-15-3 Г.М.Абилкасов, п.ғ.м., аға оқытушы
МАШИНА ЖАСАУ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Сәрсенбі (знам)

Жұма

1055-1240

900-1045

І-330 МЕТ-16-3 К.К.Нуржанова, п.ғ.м., аға оқытушы
Қазақ тілі Дүйсенбі

Сейсенбі (знам)

1505-1650

1505-1650

І-315 МЕТ-16-3 Э.К.Тусупбекова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

Бейсенбі (числ)

1505-1650

1505-1650

І-330 МАШ-16-3 К.К.Нуржанова, п.ғ.м., аға оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі

Бейсенбі (числ)

1310-1455

900-1045

І-315 МАШ-16-3 Э.К.Тусупбекова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі 900-1045 І-330 МАШ-14-1п К.К.Нуржанова, п.ғ.м., аға оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі 1505-1650 І-315 МАШ-14-4 Э.К.Тусупбекова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі 1700-1845 І-330 МАШ-14-5 К.К.Нуржанова, п.ғ.м., аға оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі 1700-1845 І-315 МАШ-14-6 Э.К.Тусупбекова,

п.ғ.м., аға оқытушы

1 2 3 4 5 6
Қазақ тілі Сейсенбі

Бейсенбі (числ)

1505-1650

1505-1650

І-334 ГМ-16-3 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1845

 

І-310 ПО-14-3 Г.М.Абилкасов, п.ғ.м., аға оқытушы
ЖОЛ-КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

Сәрсенбі (знам)

1700-1845

900-1045

І-328 ТТ-16-3 К.С. Калыбекова,

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Дүйсенбі

Сәрсенбі (знам)

1700-1845

900-1045

І-325 ТТ-16-3 Л.М.Кулейменова, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Бейсенбі (числ)

Жұма

1505-1650

1505-1650

І-325 Лог-16-2

 

Л.М.Кулейменова, п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі

Сәрсенбі (знам)

1505-1650

1700-1845

І-320 Лог-16-2

 

Ш.А. Жетпісбай,

п.ғ.м., оқытушы

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

Сәрсенбі (числ)

900-1045

1505-1650

І-326 ФИТ-16-3 М.Ә.Хасен,

аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

Сәрсенбі  (числ)

900-1045

1700-1845

І-332 ФИТ-16-3 К.Ж. Шабденова,

п.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

 

1700-1845 І-326 ФИТ-15-2

 

М.Ә.Хасен,

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

Сәрсенбі (знам)

1055-1240

1505-1650

І-326 ВТ-16-2 М.Ә.Хасен,

аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі

Бейсенбі  (чис)

1700-1845

1505-1650

І-332 ВТ-16-2 К.Ж. Шабденова,

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

Сейсенбі (чис)

1310-1455

1505-1650

І-330 ИС-16-1п К.К.Нуржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

Сейсенбі (знам)

1700-1845

1700-1845

І-308 БТ-16-3 Г.С.Байпелова,

аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі (знам)

Сейсенбі

1505-1650

1700-1845

І-330 БТ-16-4 К.К.Нуржанова, п.ғ.м., аға оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі (числ)

Сәрсенбі

1505-1650

1505-1650

І-325 БТ-16-4 Э.К.Тусупбекова,

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі 900-1045

 

І-334 БТ-15-4 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі 1310-1455

 

І-332 БТ-15-4 К.Ж. Шабденова,

п.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі 1505-1650 І-334 БТ-15-5 К.М.Хамзина, ф.ғ.к., доцент
Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі 1310-1455

 

І-336 БТ-15-5 М.Ә.Хасен,

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі 1055-1240 І-336 ХТОВ-14-2 (ОПИ) Н.Т.Ныгметова, ф.ғ.к., аға оқытушы
ИНЖЕНЕРЛІК ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ  тілі Сейсенбі

Бейсенбі (знам)

1505-1650

1505-1650

І-336 ФИЭМ-16-2 Н.Т.Ныгметова, ф.ғ.к., аға оқытушы
Қазақ тілі Дүйсенбі

Бейсенбі (знам)

1700-1845

1505-1650

І-332 ФИЭМ-16-3 К.Ж.Шабденова,

п.ғ.к.,  аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

Бейсенбі (знам)

900-1045

1055-1240

І-336 ФИЭМ-16-3 Н.Т.Ныгметова, ф.ғ.к., аға оқытушы
1 2 3 4 5 6
Қазақ тілі Дүйсенбі

Бейсенбі (знам)

1700-1845

1310-1455

І-336 НВП-16-3

 

Н.Т.Ныгметова, ф.ғ.к., аға оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі 1700-1845 БК-238 НВП-14-2 Н.М.Аубакиров, ф.ғ.к., аға оқытушы

 

 

 

Қазақ тілі  және мәдениеті

кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                         Қ.С. Қалыбекова

 

 

 

Без рубрики