2017-2018 оқу жылының күзгі семестрінде күндізгі бөлім студенттеріне «қазақ тілі» және «кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша СОӨЖ КЕСТЕСІ

                                                                                                         «БЕКІТЕМІН»

                                                                                                       Бірінші проректор

____________ А.З.Исагулов

                                                                                                                  « ____ » ___________2017 ж.

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының

 «Қазақ тілі» және «Кәсіби қазақ тілі» пәндері бойынша

2017-2018 оқу жылының  көктемгі семестріне арналған

СОӨЖ  КЕСТЕСІ

 

Пән Апта күндері  Уақыты Корпус, аудитория Топ Оқытушының

аты-жөні

1 2 3 4 5 6
ЭНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі 0900-0950 І-325 АиУ-17-3 Л.М. Кулейменова

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1600-1650 I-310

 

АиУ-17-3 Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5 – 15 апта)

1505-1555

 

І-308 АиУ-16-3 Г.С.Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750

 

I-310

 

ЭЭ-17-3

 

Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби

қазақ тілі

Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1505-1555

 

І-308 АиУ-15-4 Г.С.Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1600-1650

 

І-308 ЭЭ-17-3

 

Г.С.Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1700-1750

 

І-310 ПС-17-2

 

Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5 – 15 апта)

1755-1845

 

I-310

 

ЭЭ-15-5 (ТЭ)

6 адам-4 сағ.

Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1600-1650 I-310

 

ПС-16-2 Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5 – 15 апта)

1755-1845 I-310

 

ПС-15-2

5 адам – 4 сағат

Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1555

 

І-330 РЭТ-17-3 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1555

 

І-330 РЭТ-17-3

(РЭТ, ТЭ)

Э.Қ. Түсіпбекова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5 – 15 апта)

1700-1750

 

I-310

 

АиУ-15-3 Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

ТАУ-КЕН ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Сейсенбі 1700-1750 І-325

 

ГиК-17-4

 

Л.М. Кулейменова

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 0955-1045

 

І-334

 

ГД-17-7

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Жұма 0900-0950 гл. 238 НД-17-3 ф.ғ.к., профессор

Н.М. Әубәкіров

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750 І-308 БТ-16-3

 

Г.С.Байпелова

аға оқытушы

1 2 3 4 5 6
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

0955-1045

 

І-334

 

ГПР-16-4

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1150-1240

 

I-325 ГД-16-6 (НД) Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750

 

I-325

 

ГД-16-7 Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

 

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі (чис)

Сәрсенбі (знам)

(5 – 15 апта)

0955-1045

0955-1045

 

І-325

 

БТ-15-4,

БЖД-15-3

 

Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750

 

І-336 БЖД-17-2 Н.Т. Нығметова

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5 – 15 апта)

0955-1045

 

І-334

 

ГД-15-5

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Сәрсенбі 0955-1045

 

І-334

 

ГД-17-6

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Жұма 0955-1045

 

І-334

 

ГПР-17-3

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5 – 15 апта)

1700-1750

 

І-334

 

ГД-15-6

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1600-1650

 

І-330 БТ-16-4 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1310-1400

 

І-330 БТ-17-3 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі

 

1310-1400 I-315

 

БТ-17-3 (ХТОВ, ОПИ) Э.Қ. Түсіпбекова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 0955-1045 I-328

 

ГД-17-7

 

М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі 1150-1240

 

І-328 ГД-17-6 М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1310-1400 І-328 ГД-15-7 М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750 I-328

 

ГиК-15-3 М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1505-1555 I-328

 

ГД-16-6 М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5 – 15 апта)

0955-1045

 

І-326 БЖД-16-3 М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

0955-1045 І-326 ГиК-17-4 М.А. Хасен

аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 0955-1045 І-320 ГПР-17-3 М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750 І-320 ГиК-15-3 М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5 – 15 апта)

1600-1650 І-325 ГиК-16-4 М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750 І-320 ГиК-16-3 Н.А. Конурова

п.ғ.м., оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5 – 15 апта)

1505-1555 І-325 ГПР-16-3 Н.А. Конурова

п.ғ.м., оқытушы

 

1 2 3 4 5 6
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС  ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Жұма 1310-1400

 

І-328 АРХ-17-2 М.Т.Оспанғалиева

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750

 

І-301 АРХ-17-2 Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі (знам)

Бейсенбі (числ)

1505-1550

1055-1145

 

І-301 ТС-17-2

(Диз-17-2)

Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1505-1555 І-332 ДИЗ-16-2

 

Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1700-1750 І-320

 

С-17-4

 

Ш.А. Жетпісбай

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1055-1145 І-301 ТС-16-2 Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1505-1550

 

І-301 ТС-17-2 (ПСК-17-2) Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі

 

Бейсенбі 1700-1750

 

І-301 С-17-4

 

Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

МАШИНА ЖАСАУ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555

 

І-330 Маш-17-4 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі (знам)

Бейсенбі (числ)

(5 – 15 апта)

1600-1655

1310-1400

І-315 ТМО-16-3, Маш-15-4

(ТМО)

Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

0955-1045

 

І-330 МЕТ-16-3 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1600-1650

 

І-330 Маш-16-3 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма (знам)

(5 – 15 апта)

1310-1455

 

І-330 СТ-15-2 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі 1505-1550

 

І-330 Мет-17-4 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1600-1650

 

І-315 ТМО-17-2

(ТМО, ПО, СТ)

Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі  Жұма

(5 – 15 апта)

1505-1555 І-315 МЕТ-16-3 Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1505-1555 І-315 Маш-17-4 Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

0900-0950 І-315 Маш-16-3 Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1150-1240                                                                                 

 

I-320

 

ТМО-17-2 М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
ЖОЛ-КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1700-1750

 

І-328 ТТ-17-4 Қ.С. Қалыбекова

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Жұма 1700-1750

 

І-328 Лог-17-2

 

Қ.С. Қалыбекова

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1700-1750

 

І-325 ТТ-17-4 Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі 1700-1750

 

І-325 Лог-17-2

 

Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

1 2 3 4 5 6
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1600-1650

 

І-320 Лог-16-2

 

Ш.А. Жетпісбай

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1600-1650 І-327 Лог-16-2 Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі 0900-0950

 

І-336 ОП-17-2 Н.Т. Нығметова

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5 – 15 апта)

0900-0950

 

І-320 ТТ-16-3 М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5 – 15 апта)

1755-1845

 

І-325 ТТ-16-3 (ОП) Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1600-1650

 

І-308 ВТ-17-2 Г.С. Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750 І-315 ИС-17-2 С.А. Кенжеғалиев

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 0955-1045

 

гл. 238 ИС-17-2 Н.М. Әубәкіров

ф.ғ.к., професссор

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1755-1845 І-310 ИС-15-2 Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5 – 15 апта)

1700-1750 І-332 ВТ-16-2 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

0900-0950

 

І-332 ФИТ-17-2 (СИБ) Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1600-1650 І-332 ВТ-17-2 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 0955-1045

 

І-332 И-17-2 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750 І-326 ФИТ-17-2 (МКМ) М.А. Хасен

аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1550

 

І-326 И-17-2 М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750

 

І-326 ВТ-16-2 М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

0955-1045 І-326 ФИТ-16-3 М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750 І-326 ИС-16-1 п М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5 – 15 апта)

0900-0950 І-326 ИС-15-2

(ИС, МКМ)

М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5 – 15 апта)

1700-1750 І-320 ФИТ-16-3 Ш.А. Жетпісбай

п.ғ.м., аға оқытушы

ИНЖЕНЕРЛІК ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555

 

І-332 ФИЭМ-17-2 (Марк, ГМУ, Мен) Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі

 

Бейсенбі (числ)

Бейсенбі (знам)

(5 – 15 апта)

1700-1750

1505-1555

 

І-336 ФИЭМ-16-3

(Э)

 

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1700-1750

 

І-336 ФИЭМ-17-2

 

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

1 2 3 4 5 6
Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5 – 15 апта)

0900-0950

 

І-336 ФИЭМ-16-2 Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі (знам)

Бейсенбі (числ)

 

1700-1750

0955-1045

І-336 Э-17-2

 

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі

 

1600-1650 І-336 НВП-17-2

 

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

ҚЫСКАРТЫЛҒАН ОҚУ ТҮРІ
Қазақ тілі Жұма

 

1150-1240 І-308 ВТ-17с

 

Г.С. Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі 1310-1400

 

І-308 ИС-17с Г.С. Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1150-1240 І-334

 

ОП, АиУ-17с

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Бейсенбі 1505-1555

 

І-334

 

ТТ, Лог-17с

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Жұма 1700-1750

 

І-336 АРХ, НД, ГД, Маш-17с Н.Т. Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1700-1750

 

І-315

 

РЭТ, ЭЭ-17с С.А. Кенжеғалиев

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555 І-310 С, ТС, ПО, БЖД, ГПР, ФИЭМ -17с Ғ.М.Әбілқасов  п.ғ.м., аға оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі 1700-1750

 

I-332

 

РЭТ-17с

 

Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Без рубрики