2018-2019 оқу жылының көктемгі семестрінде күндізгі бөлім студенттеріне «қазақ тілі» және «кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша СОӨЖ КЕСТЕСІ

                                                                                                         «БЕКІТЕМІН»

                                                                                                       Бірінші проректор

____________ А.З.Исагулов

                                                                                                                  « ____ » ___________2018 ж.

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының

 «Қазақ тілі» және «Кәсіби қазақ тілі» пәндері бойынша

2018-2019 оқу жылының  көктемгі семестріне арналған

СОӨЖ  КЕСТЕСІ

Пән Апта күндері  Уақыты Корпус, аудитория Топ Оқытушының

аты-жөні

1 2 3 4 5 6
ЭНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИКА ЖӘНЕ ТЕЛЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ
Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5-15 апта)

1600-1650 І-328 ЭЭ-15-6 М.Т. Оспангалиева

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1700-1750 I-320

 

ПС-17-2 Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Жұма 1505-1555

 

І-336 АиУ-17-3 Б.А. Кельдиярова

ф.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1505-1555

 

I-320

 

ЭЭ-17-3

 

Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби

қазақ тілі

Сәрсенбі

(5-15 апта)

1600-1650

 

І-308 РЭТ-15-5 Г.С.Байпелова

аға оқытушы

 

Қазақ тілі Сәрсенбі 1505-1555

 

І-308 ЭЭ-17-3

 

Г.С.Байпелова

аға оқытушы

 

Қазақ тілі Сәрсенбі 1700-1750

 

І-320 АиУ-17-3

 

Ғ.М. Әбілқасов

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби

қазақ тілі

Бейсенбі

(5-15 апта)

 

1505-1555

 

І-308 ЭЭ-15-5 Г.С.Байпелова

аға оқытушы

 

Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5-15 апта)

0955-1045 I-334

 

ЭЭ-15-5

 

Б.А. Кельдиярова

ф.ғ.м.,  оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555

 

І-330 РЭТ-17-3 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі (числ)

Сәрсенбі (знам)

1505-1555

1600-1650

 

І-315 РЭТ-17-3

 

Э.Қ. Түсіпбекова

п.ғ.м., аға оқытушы

ТАУ-КЕН ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Сәрсенбі 0900-0950 І-301

 

ГиК-17-4

 

Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 0955-1045

 

І-334

 

ГД-17-7

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Дүйсенбі 0900-0950 гл. 238 НД-17-3 Н.М. Әубәкіров

ф.ғ.к., профессор

Қазақ тілі Сейсенбі 1600-1650

 

І-334

 

ГД-17-6

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

 

1 2 3 4 5 6
Қазақ тілі Сәрсенбі 0955-1045

 

І-334

 

ГПР-17-3

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1600-1650

 

І-330 БТ-17-3 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі

 

1505-1555 I-315

 

БТ-17-3 Э.Қ. Түсіпбекова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1555 I-328

 

ГД-17-7

 

М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сейсенбі 1600-1650

 

І-328 ГД-17-6 М.Т. Оспанғалиева п.ғ.м., оқытушы
Қазақ тілі Сәрсенбі 0955-1045 І-326 ГиК-17-4

 

М.А. Хасен

аға оқытушы

Қазақ тілі Бейсенбі 1600-1650 І-326 БЖД-17-2

 

М.А. Хасен

аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма

(5-15 апта)

1505-1555 І-326 БТ-15-5 М.А. Хасен

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555 І-328 ГПР-17-3 М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС  ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі 1600-1650

 

І-328 АРХ-17-2 М.Т.Оспанғалиева

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі (числ)

Бейсенбі (знам)

1505-1555

1150-1240

І-325 АРХ-17-2

 

Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі(числ)

Дүйсенбі (знам)

1600-1650

1505-1555

І-325 ПСК, ТС-17-2

 

Л.М. Күлейменова

п.ғ.м., оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5-15 апта)

 

0955-1045 І-301 АРХ-16-2 Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

 

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5-15 апта)

1505-1555

 

І-334

 

С-16-4

 

К.М. Хамзина

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Сәрсенбі

 

1310-1400 І-327

 

С-17-4

 

Ш.А. Жетпісбай

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5-15 апта)

0900-0950 І-328 ТС-16-2 М.Т.Оспанғалиева

п.ғ.м., оқытушы

 

Кәсіби қазақ тілі

 

Дүйсенбі

(5-15 апта)

1700-1750

 

І-301 С-16-3

 

Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750

 

І-325 С-17-4 Л.М. Күлейменова

п.ғ.м.,  оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі(числ)

Сәрсенбі (знам)

1150-1240

1505-1555

 

І-332 ДИЗ-17-2

 

Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

 

Кәсіби қазақ тілі

 

Дүйсенбі

(5-15 апта)

0955-1045

 

І-301 ДИЗ-16-2

 

Г.Қ.Сағатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сәрсенбі

(5-15 апта)

1600-1650

 

І-325 АРХ-16-3 Н.А. Конурова

п.ғ.м., оқытушы

1 2 3 4 5 6
МАШИНА ЖАСАУ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Жұма 1505-1555

 

І-330 Маш-17-4 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Жұма 1505-1555

 

І-315 Маш-17-4

 

Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1555

 

І-330 МЕТ-17-4 Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

 

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5-15 апта)

1600-1650

 

І-330 Маш-15-1п Қ.Қ.Нұржанова

п.ғ.м., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Бейсенбі

(5-15 апта)

1310-1400 гл-238 НВП-15-2 Н.М. Әубәкіров

ф.ғ.к., профессор

Қазақ тілі Бейсенбі 1505-1555

 

І-315 ТМО-17-2

(ТМО, ПО, СТ)

Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Қазақ тілі Жұма (числ)

Жұма (знам)

1600-1650

1405-1455

 

І-336 НВП-17-2 Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

(5-15 апта)

1505-1555 І-315 Маш-15-5 Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Сейсенбі

(5-15 апта)

1600-1650 І-315 Маш-15-4 Э.Қ.Түсіпбекова

п.ғ.м.,аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1405-1455                                                                              

 

I-325

 

ТМО-17-2

 

 

М.С.Амангельдина г.ғ.м., оқытушы
Кәсіби қазақ тілі Дүйсенбі

12.03.2018

19.03.2018

26.03.2018

02.04.2018

1405-1455

 

І-334 ПО-15-2 Б.А. Кельдиярова

ф.ғ.м., оқытушы

ЖОЛ-КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1505-1555

 

І-328 ТТ-17-4 Қ.С. Қалыбекова

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1555

 

І-328 Лог-17-2

 

Қ.С. Қалыбекова

ф.ғ.к., доцент

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1600-1650

 

І-301 ТТ-17-4 Г.К. Сагатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Сейсенбі 1505-1555

 

І-301 Лог-17-2

 

Г.К. Сагатова

п.ғ.м., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1600-1650

 

І-336 ОП-17-2 Н.Т. Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Сейсенбі

 

1600-1650

 

І-308 ВТ-17-2 Г.С. Байпелова

аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1700-1750 І-320 ИС-17-2 С.А. Кенжеғалиев

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555

 

І-334 ИНФ-17-2 Б.А. Кельдиярова

ф.ғ.м., оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі 1505-1555 гл-238 ИС-17-2 Н.М. Әубәкіров

ф.ғ.к., профессор

 

1 2 3 4 5 6
Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1505-1555 І-332 ИНФ-17-2 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

 

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

1600-1650

 

І-332 ФИТ-17-2 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Дүйсенбі

 

0955-1045 І-332 ВТ-17-2 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Сәрсенбі 1505-1555 І-326 ФИТ-17-2 М.А. Хасен

аға оқытушы

ИНЖЕНЕРЛІК ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақ тілі Сейсенбі 1700-1750

 

І-332 УиА-17-4 Қ.Ж. Шабденова

п.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі

 

Бейсенбі (числ)

Жұма (знам)

1505-1555

1505-1555

 

І-336 ФИЭМ-17-3 (ГМУ, Марк,

Мен)

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Кәсіби қазақ тілі Жұма (числ)

Жұма (знам)

(5-15 апта)

0955-1045

1600-1650

І-336 УиА-16-3

(ФИЭМ-16-3)

 

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Қазақ тілі Жұма (числ)

Жұма (знам)

1505-1555

1310-1400

І-336 Э-17-5

 

Н.Т.Нығметова

ф.ғ.к., аға оқытушы

Без рубрики