2018-2019 оқу жылындағы мастер-класс өткізу кестесі

                                                                                                                          Бекітемін

                                                                                                                                            ЖКФ деканы т.ғ.к.,

                                                                                                                                         Курмашева Б.Қ.

                                                                                                                                                       _____________________

                                                                                                                                                                  «___» __________ 2018 г.

 

2017/2018 оқу жылының күзгі семестрінде  өткізілетін шебер-кластардың

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

 

 

Оқытушының аты-жөні, оқу дәрежесі, атағы, қызметі

 

 

 

 

Кафедра

 

 

Пән атауы;

Сабақтың тақырыбы

 

 

Өткізу формасы (лекция, практикалық сабақ, семинар, лабораториялық сабақ)

 

 

     

 

Курсы, тобы

 

Өткізілетін күні, уақыты, дәрісхана

 

 

Жол-көлік факультеті

 

1 С.А. Кенжеғалиев,

аға оқытушы, ф.ғ.к.

ҚТжМ Қазақ тілі; кәсіби мереке. Сала қызметкерлеріне арналған награда,сыйлық, грант. Грамматика.  практикалық сабақ ИС-17-2

1 курс

 

02.10.2018

13-10 -1400

І-336

 

Қазақ тілі және мәдениеті

кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                 Қ.С.Қалыбекова

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                          Бекітемін

                                                                                                                                            ЖКФ деканы т.ғ.к.,

                                                                                                                                         Курмашева Б.К.

                                                                                                                                                       _____________________

                                                                                                                                                                  «___» __________ 2018 г.

 

 

2018/2019 оқу жылының күзгі семестрінде  өткізілетін ашық сабақтардың

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

 

 

Оқытушының аты-жөні, оқу дәрежесі, атағы, қызметі

 

 

 

 

Кафедра

 

 

Пән атауы;

Сабақтың тақырыбы

 

 

Өткізу формасы (лекция, практикалық сабақ, семинар, лабораториялық сабақ)

 

 

     

 

Курс, группа

Өткізілетін күні, уақыты, дәрісхана

 

 

Жол-көлік факультеті

 

1Кулейменова Л.М. оқытушы, п.ғ.м. ҚТжМ Қазақ тілі

Қазақ тілі; кәсіби сала қызметіне арналған отандық (шетелдік) басылымдар. Грамматика.

 практикалық сабақ І курс,

С-17-4

09.10.2018

0900— 0950

І-328

  2

ҚТжМ кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                 Қ.С.Қалыбекова

Без рубрики