2018-2019 оқу жылындағы мастер-класс өткізу кестесі

                                                                                                                          Бекітемін

                                                                                                                                            ЖКФ деканы т.ғ.к.,

                                                                                                                                         Курмашева Б.Қ.

                                                                                                                                                       _____________________

                                                                                                                                                                  «___» __________ 2018 г.

 

2017/2018 оқу жылының 2 семестрінде  өткізілетін шебер-кластардың

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

 

 

Оқытушының аты-жөні, оқу дәрежесі, атағы, қызметі

 

 

 

 

Кафедра

 

 

Пән атауы;

Сабақтың тақырыбы

 

 

Өткізу формасы (лекция, практикалық сабақ, семинар, лабораториялық сабақ)

 

 

     

 

Курсы, тобы

 

Өткізілетін күні, уақыты, дәрісхана

 

 

Жол-көлік факультеті

 

1 Хамзина Қ.М.

доцент,  ф.ғ.к.

ҚТжМ Пән: «Кәсіби қазақ тілі». Тақырыбы: «Кендер құрамы» Грамматика.  практикалық сабақ ГД-17-7

2  курс

 

.17.04.19ж.

І-336.

1150-1240

 

Қазақ тілі және мәдениеті

кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                 Қ.С.Қалыбекова

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                          Бекітемін

                                                                                                                                            ЖКФ деканы т.ғ.к.,

                                                                                                                                         Курмашева Б.К.

                                                                                                                                                       _____________________

                                                                                                                                                                  «___» __________ 2018 г.

 

 

2018/2019 оқу жылының күзгі семестрінде  өткізілетін ашық сабақтардың

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

 

 

Оқытушының аты-жөні, оқу дәрежесі, атағы, қызметі

 

 

 

 

Кафедра

 

 

Пән атауы;

Сабақтың тақырыбы

 

 

Өткізу формасы (лекция, практикалық сабақ, семинар, лабораториялық сабақ)

 

 

     

 

Курс, группа

Өткізілетін күні, уақыты, дәрісхана

 

 

Жол-көлік факультеті

Тусупбекова Э.Қ.   аға оқытушы, п.ғ.м.

Тусупбекова Э.Қ.   аға оқытушы, п.ғ.м. ҚТжМ Қазақ тілі

«Кәсіби қазақ тілі». Тақырыбы: «Ұлттық сүт қышқылды өнімдер»

Қазақ тілі І курс,

Топ БТ-17-3

0102.19ж.

І-328.

14.05-14.55

  2  Ныгметова Н.Т.
ф.ғ.к., аға оқытушы
 ҚТжМ «Кәсіби қазақ тілі». Тақырыбы: «Экспорт. Импорт» Грамматика.  Кәсіби қазақ тілі Э-18-5.  Наурыз,2019ж.

І-336.

ҚТжМ кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                 Қ.С.Қалыбекова

Без рубрики