2015-2016 оқу жылына ҒЗЖ және СҒЗЖ жоспарлар

1 Мемлекеттiк бюджет және шаруашылық келiсiм, ғылыми, ғылыми-техникалықтар және инновациялық жұмыстардың орындауы

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
1 Жоғарғы мектептiң мәселелерi бойынша ҒЗЖ орындау:ӨПА-шы кафедра бойыншаГМжО кафедра бойынша — 1

энергетика кафедра бойынша — 1

кафедра бойынша ТСС-шы.

Желтоқсан, Директор және кафедра меңгерушiсi
2 Кафедралардың ынталы тақырыбы бойынша шаруашылық келiсiм ғылыми, ғылыми-техникалықтар және инновациялық жұмыстардың орындауы Кафедралардың ҒЗЖ жоспарлары бойынша Кафедра меңгерушiсi

 2 Жаңа инновациялық құрылымдардың институттың ғылыми зерттеуiн қызметтiң дамытуы, лабораториялардың ғылыми зерттеуi және жасауы

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
Синергетиканың халықаралық бiлiм беретiн жобасының дамытуы(магистранттар үшiн оқу-әдiстемелiк оқу құралдарының әзiрлеуi) Кафедралардың ҒЗЖ жоспарлары бойынша Проф. Брейдо И.В.
Бiрлескен университеттiң кәсiпорындары бар ғылыми жұмыстарының ұйымы: Кафедра меңгерушiсi

3 ПОҚтың сапалы құрамының жоғарылатуы

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
1 Кадр даярлау PhDтың докторантурасы арқылы — мамандықтарға PhDтың әзiрлеуiнiң бағдарламаларының өңдеу және енгiзуi: «Электроэнергетика»; Қыркуйек, Брейдо И.В.,кафедра меңгерушiсi ӨПА кафедра
2 Магистранттық диссертациялардың қорғауларының жоспары:ӨПА-шы кафедра бойыншаФизика кафедра бойынша

Энергетика кафедра бойынша

кафедра ТСС-шы бойынша

Кафедра меңгерушiсi
3 Мамандығын жетiлдiру: Директор және кафедра меңгерушiсi
3.1 Бойынша қарағанды облысының ЖООларының ПОҚы үшiн үнемi жұмыс iстейтiн әдiстемелiк семинарлардағы қатысуы:
3.2 Жоғарғы мектептiң көкейкестi мәселелерiне.
3.3 Үйренудi несие технологиясы шарттарындағы студенттердiң өзiндiк жұмысының ұйымдары сұрақтарға.
3.4 Кәсiби педагогиканың негiздерiне.
4 Бойынша ПОҚ үшiн курстердiң өткiзуi: Қазан

Мамыр

4.1 Компьютер сауаттылығының үйренуiне.
4.2 Iс жүргiзулердi мемлекеттiк тiлдiң зерттеуi және жүргiзуге.

 4 Студенттердiң ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйым

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
1 Ынталы, мемлекеттiк бюджет және шаруашылық келiсiм ҒЗЖдарын орындаудағы студенттердiң қатысуды 10% дәрежесiндегi үлкеюi Желтоқсан, Кафедра меңгерушiсi
2 Аймақтық, Республикалық және Халықаралық ғылыми мәслихаттардағы студенттерiнiң қатысуымен қамтамасыз ету:ӨПА-шы кафедра бойыншафизика кафедра бойынша

энергетика кафедра бойынша

кафедра ТСС-шы бойынша

Желтоқсан, Кафедра меңгерушiсi
3 Ғылымның қоры және университеттiң техникасының гранттары бойынша студенттермен ҒЗЖ орындаумен қамтамасыз ету: ӨПА -шы кафедра бойынша Кафедра меңгерушiсi

 5 Ғылыми зерттеулердiң заттық-техникалық және әдiстемелiк базасының дамытуы

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
1 Iргелi және қолданбалы зерттеулердiң өте маңызды нәтижелерiнiң жариялауы үшiн материалдардың әзiрлеуi және университеттiң еңбектерi және автоматика және информатиканың Республикалық журналдарының шығаруы Желтоқсан, Фешин Б.Н.,Брейдо И.В.
2 Ғылыми зерттеулер үшiн жабдықтың алуына мәлiмдемелерiнiң құрастыруы I-II кв. Кафедра меңгерушiсi 

 6 Ғылыми мәслихаттарды өткiзу

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
1 Жұмыста жанашырлық жасау:
1.1 Қатысу түрлі деңгейдің ғылыми конференцияларында Кафедра меңгерушiсi
1.2 «Инновацияның межвузовтың студенттік ғылыми конференциясына арада техникада, технологияда және білімде» Наурыз,

 7 Халықаралық iстестiктiң дамытуы 

№п/п Зерттеудiң тақырыбы Орындаудың мерзiмдерi Орындаушылар
1 Автоматтандыру және  басқаруды мамандық бойынша магистоатурағы Синергетика жоба бойынша лабораториялық жұмыстардың дистанциялық орындауын ұйым әрiптестерiмен бiрге (оқу-әдiстемелiк құжаттамалардың лабораториялық практикумдарына өңдеу); оқу жылы Брейдо И.В., проф.
2 Университеттердегi студенттердiң үйренуiн ұйым —  электроэнергетиканың мамандығы бойынша әрiптес ШОСтар(ғылыми — педагогикалық магистратураға мемлекеттiк тапсырыстың ерекшелеуiнде) оқу жылы Брейдо И.В., проф.

 

Без рубрики