ЖОО рейтингі (ҰАРА)

2018 жылғы мамандарға деген сұраныс және оларды дайындау қажеттілігі бойынша  ЖОО-ның ұлттық рейтингі жарияланды. Тәуелсіз Ұлттық аккредиттеу және рейтинг агенттігінің зерттеуіне сәйкес университетіміздің 35 білім беру бағдарламасы жоғары бағаланды.

Орын Бакалавриат Магистратура Докторантура
1 орын — 24 ОП:

бакалавриат – 7 ОП;

магистратура – 11 ОП;

докторантура – 6 ОП

 

5В012000 Кәсіби білім беру 6М012000  Кәсіби білім беру 6D070600  Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау
5В070700  Тау-кен ісі 6М070700  Тау-кен ісі 6D070700  Тау-кен ісі
5В070900 Металлургия 6М070900 Металлургия 6D071800 Электроэнергетика
5В071100 Геодезия және картография 6М071100 Геодезия 6D070900 Металлургия
5В071200 Машина жасау 6М071200  Машина жасау 6D071200  Машина жасау
5В071300 Көлік, көлік  техникасы және технологиясы 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 6D071300  Көлік, көлік  техникасы және технологиясы
5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту 6М071600 Приборостроение
6М072400 Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар (бағыттар бойынша)
6М074100 Картография
6М074700 ПҚ іздеу және берлаудың геофизикалық әдістері
6М090100  Көлік қозғалысы, тасымалды ұйымдастыру және пайдалану
2 место — 9 ОП:

бакалавриат – 5 ОП;

магистратура – 4 ОП

 

 

5В070200 Автоматизация және басқару 6М070600  Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау
5В070600 Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау 6М071000  Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы
5В071000 Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы 6М071800 Электроэнергетика
5В073100 Адам өмірінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 6М073000  Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарды  өндіру
5В090100 Көлік қозғалысы, тасымалды ұйымдастыру және пайдалану
3 место – 2 ОП: 

бакалавриат – 2 ОП

 

5В071600 Приборжасау
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарды  өндіру
Қатысқан 50 мамандықтың іншіндегі 35 мамандық жүлделі орындарға ие болды:

— бакалавриат — 14 мамандық;

— магистратура  — 15 мамандық;

— докторантура – 6 мамандық.

Без рубрики